Nếu email chứa các liên kết kích hoạt/đăng ký đến các trang web khác, chúng sẽ được tự động truy cập trong nền mà không cần bất kỳ hành động nào của người dùng. Điều này hữu ích nhất cho các đăng ký hoặc đăng ký trên các trang web mà bạn phải nhấp vào liên kết kích hoạt trong tin nhắn để hoàn tất đăng ký của mình. Điều này sẽ được thực hiện mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng, ngay cả khi bạn không đọc email!

Tên miền thay thế!

Các tên miền khác cũng có sẵn, ngoài @ mailnesia.com, thông tin chi tiết trên http://mailnesia.com/domains.html. Tất nhiên tên miền không có ảnh hưởng gì đến việc chuyển phát, chỉ có tên hộp thư. Vì vậy, tất cả thư được gửi đến bob@mailnesia.com và bob@vipmailonly.info có thể được đọc trong hộp thư đến của bob. Mong đợi nhiều cái tên hơn trong tương lai.

Bạn cũng có thể sử dụng tên miền của riêng mình! Chỉ cần trỏ bản ghi MX của bạn tới mailnesia.com, đặt MX PREF và TTL thành 10 và 1800.

Hoặc nếu bạn không muốn mua miền, cũng có các dịch vụ miễn phí như http://freedns.afraid.org.

hỗ trợ HTML!

Email được định dạng HTML được hỗ trợ đầy đủ, với một vài ngoại lệ nhỏ.

Nhiều mã hóa văn bản!

Nhiều mã hóa được hỗ trợ, như unicode (UTF-8), Tây/Latinh/Trung Âu (ISO-8859-1 / 2), Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v.

Multipart tin nhắn (MIME multpiart)!

Thư được tạo từ các phần khác nhau (HTML, văn bản, tệp đính kèm) được hỗ trợ, hiển thị tất cả các phần với loại của chúng được ghi chú. Các hình ảnh đính kèm, các tập tin có thể được xem và tải xuống. Hãy cẩn thận mặc dù các tệp đính kèm không được yêu cầu có thể chứa vi-rút hoặc lừa đảo.

Kênh RSS cho mọi hộp thư!

Nếu bạn muốn được thông báo khi có thư mới, hãy nhấp vào nút RSS trên trang hộp thư mong muốn. Bằng cách này, bạn có thể chuyển đổi một bản tin email thành một nguồn cấp dữ liệu RSS! (gửi email tới RSS) Các tham số URL RSS sau có sẵn:

Ví dụ: mailnesia.com/rss/mailbox_name?mailcount=50&format=plain

Bí danh có thể gán cho mọi hộp thư

Nếu bạn không muốn ai đó đọc thư của mình, hãy đặt bí danh cho hộp thư của bạn. Bạn cung cấp bí danh và chỉ có thể truy cập thư từ hộp thư gốc, không phải từ bí danh!

Chỉ cần mở một hộp thư và nhấp vào biểu tượng công cụ để gán bí danh cho hộp thư đó. Bạn có thể đặt bất kỳ tên nào bạn muốn, miễn là tên đó là một hộp thư trống. Không thể sử dụng tên hộp thư đã là bí danh hoặc có liên kết bí danh. Các giới hạn đặt tên cũng được áp dụng (xem ở cuối trang).

Ví dụ: giả sử bạn gán bí danh PhongInk cho hộp thư phongga018!

Nếu ai đó mở nudac6, sẽ có thông báo lỗi cho biết đây là bí danh, việc gửi thư ở đây sẽ bị chuyển hướng đến nơi khác và không thể xem thư email nào ở đây. Và tại magnic, bạn có thể xem (các) bí danh liên quan trên trang cài đặt có thể truy cập bằng biểu tượng công cụ.

Bạn có thể thay đổi bí danh và gán nhiều bí danh trong trang cài đặt có thể truy cập từ biểu tượng công cụ.

Xóa tin nhắn

Tin nhắn sẽ tự động bị xóa trong thời gian ngắn, thường là sau vài ngày dựa trên tốc độ thư đến. Giá trị hiện tại có thể được tìm thấy trên trang thống kê.

Bạn có thể xóa thủ công một thư bằng nút xóa phía trên email đã mở hoặc xóa tất cả thư trong hộp thư có biểu tượng thùng rác phía trên danh sách thư.

Hạn chế

Chỉ nhận

Không có email gửi vào lúc này.

Độ dài tin nhắn

Tin nhắn không được phép viết dài hơn 500 từ. Các thư viết dài hơn sẽ bị loại.

Tên hộp thư

Tên hộp thư không được phép quá 30 kí tự, và chỉ được quy định là chữ [a-z], số [0-9], dấu gạch ngang [-], dấu chấm[.], dấu gạch dưới [_] và dấu cộng [+]

Mã nguồn mở

Được lưu trữ công khai trên GitHub, nơi có thể xem tất cả mã nguồn, gửi thay đổi, để lại nhận xét, các vấn đề mở cho báo cáo lỗi và yêu cầu tính năng.